Tandläkare Dan Ström är docent i odontologi och har forskat om bettfysiologi. Han har också en mycket gedigen praktisk erfarenhet på området.

Dan Ström tog sin tandläkarexamen vid Tandläkarhögskolan i Göteborg 1981.

Vid sidan av sin privattandläkarverksamhet har han också bedrivit en omfattande forskning inom bettfysiologi och blev ontologie doktor vid Göteborgs universitet 1991 på en avhandling om smärta i käklederna. År 1996 blev han docent.

Hans bettfysiologiska forskning har resulterat i ett stort antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter och rönt internationell uppmärksamhet. Dan har föreläst vid tandläkarkongresser i bland annat Chicago, Cinncinnati och Amsterdam.

Dan har tidigare varit bland annat:

Övertandläkare i bettfysiologi vid Odontologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Övertandläkare och ämnesföreträdare vid Odontologiska kliniken på
Sankt Eriks Sjukhus, Stockholms Läns Landsting.

Övertandläkare i Örebro Läns Landsting

Övertandläkare i Västra Götalandsregionen

 

Dan är en av Socialstyrelsen godkänd specialist i bettfysiologi.