Käkledsbesvär

Käkledsbesvär är ett samlingsnamn för smärta i käkledsområdet och gapningssvårigheter. Käkledsbesvär kan behandlas på en rad olika sätt, med till exempel en individuellt utprovad bettskena, akupunktur eller bettslipning.

Det finns alltid olika behandlingsmöjligheter. Men det är viktigt att göra en ordentlig analys av problemet först. Det är där vår specialistkompetens har en avgörande betydelse.

 

Smärtutredning

Vid en smärtutredning gör vi först en noggrann beskrivning av de aktuella besvären. Du får berätta när, var och hur det gör ont. Tycker du det är svårt att gapa? Har du huvudvärk?

Därefter undersöker vi käkleden och käkmuskulaturen och gör en bettanalys. Är dina tänder mer nötta och avskavda än de borde vara med tanke på din ålder? Är framtänder och hörntänder spetsigare och vassare? Vilken kontakt har din överkäke med din underkäke? Hur mår munnens slemhinnor?

Dessa undersökningar ger tillsammans en korrekt bild av problem med till exempel käkledssmärta, tandgnissel, tandpressning eller spänningshuvudvärk.

 

Tandpressning och tandgnissling

Med tandpressning menas att man pressar ihop tänder och käkar under långa eller korta intervaller. Det är lika vanligt att man pressar ihop tänderna under dagen som under natten. Sker det på dagtid beror tandpressningen ofta på stress och är då något man kan träna bort. Sker tandpressningen däremot nattetid behöver man en bettskena för att lindra besvären.

Den som gnisslar tänder gnider överkäken mot underkäken. Detta sker oftast under sömnen. Barn kan också gnissla tänder, men detta brukar gå över med tiden. Tandgnissling kan också behandlas med bettskena.

 

Bettskena

För att avhjälpa problem med gnissling och pressande av tänder använder man en bettskena. Bettskenan är formad som en hästsko och tillverkas i plast efter avgjutning av dina tänder. Den placeras på överkäken och används regelbundet under sömnen för att minska slitage på tänderna. Den fungerar också stötdämpande.

Hur länge man behöver använda bettskena skiljer sig från person till person. Efter några månader brukar problemen dock bli bättre och man kan använda bettskenan mer sällan.

 

Om bettfysiologi

Bettfysiologi är den specialitet inom odontologin som sysslar med störningar och smärttillstånd i bett- och tuggsystemet. Inom bettfysiologin utreder och behandlar man ansiktsvärk från käkleder och tuggmuskelatur, gapsvårigheter och av tand- eller käkproblem orsakad huvudvärk. Aktuell forskning har visat att bettfysiologisk behandling även kan lindra käkledsrelaterad tinnitus.