Tinnitus – eller öronsus – är ofta något som förknippas med hörselskador. Dock så har forskning visat att bettfysiologisk behandling kan lindra eller helt bota tinnitus.

Tinnitus kan beskrivas som ljud du hör men som inte uppfattas av andra. Det är alltså inte ett ljud som kommer från omgivningen utan snarare producerat inne i örat. Det kan bland annat orsakas av längre exponering av höga ljud, t.ex. buller från arbetsplats eller hög musik från konserter. Ofta är det temporärt, men i de fall där det är kroniskt så kan det orsaka stora besvär.

Vanligt förekommande är att tinnitus låter som en högfrekvent ton i örat, antingen konstant eller temporärt. Dock så kan det vara en mängd olika ljud som hörs, allt från susning till brummande. Det kan variera i styrka under dagen och kan i vissa fall helt överrösta omgivningens ljudkällor.

I det vanliga livet så är det generellt mer bakgrundsljud, så som trafik, sorl eller TV och då märks en lindrig tinnitus inte av på samma sätt. Dock så är det vanligt att pipandet märks av mer när det är tyst, så som vid läggdags. I vissa fall så kan så kallat ”vitt brus” (t.ex. en fläkt eller radio på låg volym) minska besvären då de ger bakgrundsljud så att det inte är helt tyst.

Hur kan vi hjälpa dig?

Forskning på ämnet har visat att tinnitus kan bero på spänningar i kroppen. Och även att bettfysiologi markant kan lindra symptomen.

Docent Dan Ström på Bettkliniken är Västsveriges enda privata specialist på tinnitus orsakat av bettfysiologiska orsaker, så som spänningar i käke eller nacke.  Vi tar gärna emot dig för en undersökning för att se om just du kan få lindring. Vanligtvis så kan behandling med bettskena hjälpa med spänningar i käken och runtomliggande muskulatur.

Innan du kommer hit så är det viktigt att du kan beskriva din erfarenhet, då det inte finns något egentligt sätt att mäta tinnitus. Om du har svar på följande frågor så är det en väldigt bra start:

  • Upplever du öronsus ofta? I så fall hur ofta?
  • Till vilken grad är det störande?
  • Hur mycket påverkas dina dagliga rutiner?
  • Påverkas din arbetskapacitet av ljuden?
  • Tycker du att din allmänna och mentala hälsa påverkas (blir du t.ex. irriterad på din omgivning)?
  • Har du själv lyckats dämpa symptomen genom någon aktivitet? I så fall hur/vilken?
  • Känner du dig normalt sätt stressad?

Ring oss idag för att diskutera dina problem, och för att boka en tid för en konsultation. Vi kan nås på 031 – 13 36 72, Måndag till Fredag 08.00 – 16.30.

Välkommen in!